Aktualności
04.07
2011

Podsumowanie działań kółka polonistycznego

PODSUMOWANIE działań kółka polonistycznego „BAŚNIE – KRÓLOWE DZIECIĘCYCH SERC” grupy I i II w ramach projektu „Równe szanse edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Milówka”

więcej »

15.06
2011

JAK JO SE ZATOŃCE I ZAŚPIEWOM

Szumi jawor szumii szumi osika, nigdy nie zaginie górolsko muzyka, Górolsko muzyka i górolski grani Nigdy nie zaginie w Beskidach śpiwani Mało nom górolom do syńścia potrzeba byle była praca i kawołek chleba Zeby nase góry i nase doliny Pełne były śpiewu górolskij dziewcyny

więcej »

11.06
2011

Informacja z zakończenia realizacji zadania - badania logopedyczne.

więcej »

09.06
2011

Konkurs recytatorski

Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego realizowanych w naszej szkole przewidywał organizację konkursu recytatorskiego pod nazwą Igrzysko Słowa. Konkurs ten przeznaczony był dla uczestników wspomnianych zajęć i miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego Jana Brzechwy.

więcej »

Projekt

Projekt realizuje poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na terenie Gminy Milówka.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Okres realizacji Projektu
02.08.2010 do 29.07.2011r.

Kwota środków dofinansowania Projektu: 541 219,00 w tym

1.Środki europejskie 460 036,15
2.Dotacja z Budżetu Państwa 81 182,85

www.efs.slaskie.pl