Aktualności - SP w Szarem
25.02
2011

Sprawozdanie z jasełek „Cud Świętej Nocy”

Tegoroczne jasełka pt. „Cud Świętej Nocy” odbyły się 2 lutego 2011 roku, w budynku Szkoły Podstawowej w Szarem. Wzięły w nich udział dzieci należące do koła teatralnego realizowanego ramach projektu „Równe szanse edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Milówka”.

W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej przez panie mgr L. Talik oraz mgr M. Fiedor zasiedli mieszkańcy Szarego, którzy każdego roku udowadniają, że wydarzenia kulturalne naszej szkoły nie są im obojętne. Po krótkim przemówieniu pani dyrektor mgr C. Stańco zaczęło się przedstawienie jasełkowe, które składało się z czterech scen, a rozpoczynało je wystąpienie żołnierza czytającego odezwę o spisie ludności.

Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii i Józefa szukających miejsca do schronienia na noc, którzy po bezowocnych poszukiwaniach zdecydowali się przenocować w stajni. Jednak to do nich i małego Jezuska przybyli tak honorowi goście jak trzej mędrcy i złożyli dzieciątku pokłon. Również w tym roku dzieci i młodzież szkolna z Szarego złożyła pokłon Jezusowi, po to, aby podzielić się z Nim wszystkimi szkolnymi radościami i smutkami, bardzo dobrymi i tymi gorszymi ocenami, a także swoim zachowaniem i zdobytą wiedzą.

Całość przedstawienia pokazującego scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców i Heroda , przeplatana była kolędami, tańcem żydowskim oraz piękną muzyką Vangelisa tworzącymi ten niepowtarzalny klimat radości i refleksji. Ogromne zaangażowanie młodych aktorów, nauczycieli i rodziców opłaciło się, gdyż przedstawienie wywarło na mieszkańcach duże wrażenie i poruszenie nawet do łez. Natomiast dzieci przede wszystkim "zaistniały" w swoim własnym środowisku, miały możliwość uczestniczenia w tradycji, a także możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych.

mgr M. Brączek - Caputa

» powrót

Projekt

Projekt realizuje poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na terenie Gminy Milówka.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Okres realizacji Projektu
02.08.2010 do 29.07.2011r.

Kwota środków dofinansowania Projektu: 541 219,00 w tym

1.Środki europejskie 460 036,15
2.Dotacja z Budżetu Państwa 81 182,85

www.efs.slaskie.pl