Aktualności - SP w Kamesznicy nr 1
01.12
2010

Sprawozdanie z realizacji zajęć kółka matematycznego

Zajęcia matematyczne prowadzone w ramach projektu „Równe szanse edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Milówka” rozwijają zdolności i zainteresowania matematyczne uczniów, rozszerzają wiadomości i umiejętności matematyczne, stwarzają ciekawą propozycję na spędzenie wolnego czas. Na zajęcia uczęszcza 30 uczniów podzielonych na trzy grupy po 10 uczniów w każdej grupie. Zajęcia odbywają się :

Zajęcia matematyczne prowadzone w ramach projektu „Równe szanse edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Milówka” rozwijają zdolności i zainteresowania matematyczne uczniów, rozszerzają wiadomości i umiejętności matematyczne, stwarzają ciekawą propozycję na spędzenie wolnego czas.
Na zajęcia uczęszcza 30 uczniów podzielonych na trzy grupy po 10 uczniów w każdej grupie. Zajęcia odbywają się :
- w poniedziałki i czwartek dla GRUPY I
- we wtorek i środę dla GRUPY II
-oraz czwartek i piątki dla GRUPY III
Tematy zajęć zaplanowane za okres od 15.09.2010r do 30. 11. 2010r zostały w pełni zrealizowane. Uczniowie z GRUPY I poznali figury geometryczne, konstruowali z nich różne obrazy, poznali zbiory, przeliczali ich ,dobierali elementy do podanych zbiorów oraz liczby w zakresie 5. Uczniowie GRUPY II wykonywali różne działania na dodawanie i odejmowanie w zakresie liczby 100 oraz poznali prosty sposób rozwiązywania równań.
Uczniowie GRUPY III wykonywali zadania w zakresie czterech działań na liczbach do1000, doskonalili kolejność wykonywania działań, poznali sposób nauki liczenia tabliczki mnożenia na palcach., rozwiązywali zadania tekstowe różnymi sposobami.
Wiodącymi metodami były gry i zabawy dydaktyczne umożliwiające małemu dziecku przyswajanie treści z zakresu początkowej matematyki.


Anna szczotka

» powrót

Projekt

Projekt realizuje poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na terenie Gminy Milówka.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Okres realizacji Projektu
02.08.2010 do 29.07.2011r.

Kwota środków dofinansowania Projektu: 541 219,00 w tym

1.Środki europejskie 460 036,15
2.Dotacja z Budżetu Państwa 81 182,85

www.efs.slaskie.pl